Видове софтуерни платформи за машинно обучение

Видове софтуерни платформи за машинно обучение

Споделете този пост

Настоящата статия бива представена от Александър Любенов на международната научна конференция Unitech 2021 Gabrovo. Материалът е представен от Александър Любенов, настоящем изучаващ магистратура в ТУ Габрово. Публикуваме го на сайта в съкратен формат. За повече информация ни пишете, за да ви свържем с авторите.

Трансформацията на съвременните производства по пътя към Индустрия 4.0, става все по-разпространено. Чрез автоматизация и внедряване на т.н. машинното обучение се повишава капацитета на производството и ефективността, при същевременно поддържане на  високи стандарти за качество.

Машинното обучение и индустриалната автоматизация в производството се считат за способи за преодоляване на много от най-належащите предизвикателства в производството[1,2], като например намаляване на маржовете на приноса и очаквания недостиг на квалифицирана работна ръка. С непрекъснатия напредък в алгоритмите, изчислителната мощност и наличността на данни, бързо се появяват и първите случаи на използване на машинно обучение в  производството[3,4,5].

Производство на автомобилно шаси от роботи

Тъй като индустриалната автоматизация играе все по-голяма роля в производството, дълбоките прозрения, които машинното обучение може да предложи, са от решаващо значение за оптимизацията му. Но преди производителите да могат да въведат платформа за машинно обучение, те първо трябва да разберат как тези решения работят в производствена среда и как да изберат най-подходящото за своите нужди.

Машинното обучение е процес в който компютрите се обучават като човек, чрез различните видове рамки за обучение. Това означава, че може им се дадат входните данни – т.е. огромни количества реални данни, за да развият свои собствени автономни „мисловни процеси“ с течение на времето. Машинното обучение обикновено се класифицира като контролирано, неконтролирано или полу-контролирано подкрепящо обучение[6]. Обикновено в производството се използват два модела:

 • Регресионен модел – който анализира историческите набори от данни, за да предскаже неща, като например продължителността на даден машинен компонент, въз основа на предишен опит. Това е известно като оставаща полезна продължителност на живота – или RUL на използвания компонент.
 • Класификационен модел – този тип модел може да предвиди, като вероятност да се повреди машина или компонент в рамките на предварително определен период от време.

В статията се обръща внимание на използването на платформи за дълбоко обучение с цел създаване на приложения работещи върху суперклъстери изградени от единно бордови компютри.

Изображение: Pietro JengUnsplash

Ползи от машинното обучение (ML)

Потенциалните ползи от Машинното обучение в рамките на различни сектори са огромни. Някои от най-убедителните причини за използване на машинно обучение и изкуствен интелект в производството са: предсказуемо качество, оптимизиране на производителността, намаление на разхода за материали, прогнозна поддръжка, удължен живот на машини и оборудване, чрез прогнозиране на оставащия полезен живот (RUL) и много други.

От друга гледна точка машинното обучение може да проникне в съвременните фабрики и да добави известна интелигентност към наличните машини чрез:

 • Визия – чрез бързо и стабилно разпознаване и наблюдение на обекти при различни условия без сложни и специфични процедури за фина настройка.
 • Поддръжка –  след като се знае как нормално се държат машинните, можете да предскажете бъдещото им състояние и да се предупреди за възможни неизправности, преди да настъпят повреди.
 • Оптимизация – чрез подобряване на съществуващите параметри за управление и максимизиране на резултата, ефективността или производителността на машината.
  • Контрол – чрез откриване на цели нови стратегии за управление на процеси, които към момента не могат да се овладеят.
 • Дългосрочната цялостна цифрова интеграция и усъвършенстваната автоматизация на целия процес на проектиране и производство биха могли да отворят допълнителни възможности. Персонализирането например е рядко и скъпо, докато масовите стоки с голям обем са доминиращият модел в производството, тъй като понастоящем разходите за препроектиране на фабрична линия за нови продукти често са прекомерни.
 • Потребителите в по-голямата си част са готови да направят компромис, защото масово произвежданите стоки са много по-евтини. Ако технологията, която прави производството по-гъвкаво, е широко разпространена, което кара персонализирането да стане достатъчно евтино, това може да създаде реална промяна на много пазари. Това е само част от ползите, които дълбокото обучение, чрез различни софтуерни платформи и съответен хардуер, може да донесе на индустрията.
 • Дълбокото обучение (Deep learning) е подгрупа на изкуствения интелект (AI), област, която набира популярност през последните няколко десетилетия. Подобно на всяка нова концепция, някои въпроси и подробности трябва да бъдат изгладени, преди да се използват в реални приложения[7].
Тестове в автомобилна фабрика. Изображение: ThisisEngineering RAEngUnsplash

Видове софтуерни платформи за изкуствен интелект

Обикновено термините „дълбоко обучение“, „машинно обучение“ и „изкуствен интелект“ се използват взаимнозаменяемо и това води до потенциално объркване. Дълбокото обучение и машинното обучение са част от семейството на изкуствения интелект, въпреки че дълбокото обучение също е подмножество на машинното обучение.

Дълбокото обучение имитира невронните пътища на човешкия мозък при обработката на данни, използвайки ги за вземане на решения, откриване на обекти, разпознаване или превод на езици, например. Обучението е без човешки надзор или намеса, извличайки информация от неструктурирани и немаркирани данни, чрез използване на йерархично ниво на изкуствени невронни мрежи, изградени като човешкия мозък. Докато традиционните програми за машинно обучение работят с анализ на данни линейно, йерархичната функция на дълбокото обучение позволява на машините да обработват данни, използвайки нелинеен подход[8]. Разбирането на нюансите на тези концепции е от съществено значение за всяко обсъждане на някои от основните платформи за дълбоко обучение и AI приложения: Keras, TensorFlowPyTorch и Theano.

Keras

Keras е ефективен интерфейс за програмиране на невронни мрежи на високо ниво (API), написан на Python. Това е библиотека с невронни мрежи с отворен код и е проектирана да осигурява бързи експерименти с дълбоки невронни мрежи, и може да работи на върха на TensorFlow, Theano и Microsoft Cognitive Toolkit, познат по-рано като CNTK.

Automated Machine Learning With Keras

Участвай с идея в PARA Robotics Incubator

При Keras се фокусира върху това, че е модулен, лесен за употреба и разширяем. Не обработва изчисления на ниско ниво, а вместо това ги предава на друга библиотека, наречена Backend. Keras беше приет и интегриран в TensorFlow в средата на 2017 г. Потребителите имат достъп до него чрез модула tf.keras. Библиотеката Keras обаче все още може да работи отделно и независимо.

Когато имате достатъчно голям набор от данни, можете да предвидите практически всичко, което искате! В областта на медицината моделите на Keras са използвани за поставяне на по-точни диагнози въз основа на състоянието и спецификата на пациентите. Класификацията на сърдечните заболявания е един общ проект, който се е доказал като много полезен и приложим при използване на библиотеката на Keras. Този отличен пример показва как разработчик в Тел Авив, Израел, създава модел на машинно обучение, за да предскаже процентния шанс пациент да има сърдечно заболяване въз основа само на петнадесет категории данни.

PyTorch

PyTorch е сравнително нова рамка за дълбоко обучение, базирана на Torch. Разработен е от изследователската група на Facebook за ИИ, с отворен код на GitHub през 2017 г., той се използва за обработка на приложения за естествени езици. PyTorch има репутация за простота, лекота на използване, гъвкавост, ефективно използване на паметта и динамични изчислителни графики. Всичко това което прави писането на сорс код по-лесно управляемо и увеличава скоростта на обработка.

Как Tesla използват PyTorch

Известно е, че рамката на PyTorch е удобна и гъвкава, с примери, обхващащи учене с подсилване, класификация на изображения и обработка на естествен език като по-често срещаните случаи на употреба.  Друг пример е  „Оценка и проследяване на човешката поза”. който се основава на изследователска работа от 2018 г., озаглавена „Прости бази за оценка и проследяване на човешката поза“. Изследването предлага прости и ефективни базови методи за оценка на нови идеи в областта на проследяването и оценката на позата.  Проектът се изпълнява с помощта на Python 3.6 на Ubuntu 16.04. Кодът е разработен и тестван с помощта на четири графични карти NVIDIA P100. Връзка към проекта може да бъде намерена в GitHub, както и пълния документ – тук .

TensorFlow

TensorFlow е цялостна рамка за дълбоко обучение с отворен код, разработена от Google и пусната през 2015 г. Известна е с поддръжка на документация и обучение, мащабируеми възможности за производство и внедряване, множество нива на абстракция и поддръжка за различни платформи, като Android.

TensorFlow е символична математическа библиотека, използвана за невронни мрежи и е най-подходяща за програмиране на потока от данни в редица задачи. Той предлага множество нива на абстракция за изграждане на модели за обучение.

При така обещаващото и бързо развиващо се навлизане в света на дълбокото обучение, TensorFlow предлага гъвкава, всеобхватна система от общностни ресурси, библиотеки и инструменти, които улесняват изграждането и внедряването на приложения за машинно обучение. Също така, както бе споменато по-горе, TensorFlow прие Keras, което прави сравняването на двете трудно на пръв поглед. Независимо от това, все пак ще сравним двете рамки с оглед на пълнотата, особено след като потребителите на Keras не е задължително да използват TensorFlow.

Automated Videoing Assistant – Made with TensorFlow.js

TensorFlow има впечатляващ списък от функции, които може да изпълнява. От гледна точка на бизнес приложение има три функции, които носят най-голяма стойност за търговските продукти:

 • Анализ на данни за прогнозиране на поведението. Например, SOLVVE може да помогне на клиентите си да прогнозират развитието на марката въз основа на предишна информация за пазара.
 • Откриване на обекти, разпознаване и обработка на изображения. Типичен пример е обработката на изображения в Teleplay , приложение за деца с подобрен ML, което позволява да поставят играчките си във виртуална реалност.
 • Обработка на естествен език. Google Assistant е ежедневен пример, в който можете свободно да говорите през мобилния телефон и насреща да ви се предоставят резултати от търсенето в различни формати. При по-внимателно наблюдение на екрана на мобилното устройство, може да се забележи как Google използва функция за преобразуване на говор в текст.

В България пример за използването на Tensorflow (Python) и Tensorflow.js (NodeJS) е в хакатона InnoAir Challenge: Making urban mobility smarter. Отборът на InnovaOne създава ML платформа благодарение на Радостин Чолаков. По време на състезанието са проведени експерименти на различни модели, включително и двупосочни такива с LSTM логически единици, както и експерименти в Google Cloud AutoML и Amazon AWS.
Друг пример е с АзБуки.ML в който моделите са базирани на TensorFlow.

Theano

Theano беше една от най-популярните библиотеки за дълбоко обучение, проект с отворен код, който позволява на програмистите да дефинират, оценяват и оптимизират математически изрази, включително многомерни масиви и изрази с матрична стойност. Theano е разработен от Университета в Монреал през 2007 г. и е ключова основополагаща библиотека, използвана за дълбоко обучение в Python. Theano е една от по-старите платформи за дълбоко обучение и неговата популярност намалява, въпреки, че все още се ползва в академичните среди.

Сравнение на платформи за дълбоко обучение

Сравнението на представените по-горе софтуерни платформи и библиотеки за дълбоко обучение е аналитично, базирано на значими литературни източници в областта на изкуствения интелект с приложен характер, като [9-28].

Разлики между PyTorch и TensorFlow

PyTorch се използва за много проекти за дълбоко обучение днес и популярността му се увеличава сред изследователите на АИ, въпреки че от трите основни рамки е най -малко популярен. Тенденциите обаче показват, че това може да се промени скоро. Когато изследователите искат гъвкавост, възможности за отстраняване на грешки и кратка продължителност на обучението, те избират PyTorch. Той работи на Linux, macOS и Windows. Благодарение на добрата му документация и изобилието от обучени модели и уроци, TensorFlow е любимият инструмент на много професионалисти и изследователи в индустрията. TensorFlow предлага по-добра визуализация, която позволява на разработчиците да отстраняват грешки по-добре и да проследяват процеса на обучение, докато PyTorch предоставя само ограничена визуализация.

TensorFlow побеждава PyTorch при внедряването на обучителни модели в производството, благодарение на рамката за обслужване(TensorFlow Serving framework). PyTorch не предлага такава рамка, така че разработчиците трябва да използват Django или Flask като бекенд сървър. В областта на паралелизма на данните PyTorch печели оптимална производителност, като разчита на естествена поддръжка за асинхронно изпълнение чрез Python. С TensorFlow обаче трябва ръчно да кодирате и оптимизирате всяка операция, изпълнена на конкретно устройство, за да разрешите разпределеното обучение.

Photo by h heyerlein on Unsplash

Разлики между PyTorch и Keras

И двата избора са добри, ако тепърва се започва да се работи с платформи за  дълбоко обучение. Математиците и опитни изследователи ще намерят PyTorch повече по свой вкус. Keras е по-подходящ за разработчици, които искат plug-and-play рамка, която им позволява бързо да изграждат, обучават и оценяват своите модели. Keras също предлага повече възможности за внедряване и по-лесен експорт на модел. PyTorch е по-бърз от Keras и има по-добри възможности за отстраняване на грешки.

И двете платформи се радват на достатъчно добра популярност, предлагат много учебни ресурси. Keras има отличен достъп до код за многократна употреба и уроци, докато PyTorch има изключителна поддръжка на общността и активно развитие. Keras се явява най-добрият при работа с малки набори от данни, бързо прототипиране и многобройна поддръжка. Това е най-популярната платформа благодарение на сравнителната си простота. Той работи на Linux, MacOS и Windows.

Разлики TensorFlow и Keras

TensorFlow е платформа с отворен код от край до край, библиотека за множество задачи за машинно обучение, докато Keras е библиотека от невронни мрежи на високо ниво, която работи върху TensorFlow. И двата предоставят API на високо ниво, използвани за лесно изграждане и обучение на модели, но Keras е по-лесен за употреба, защото е вграден в Python. Изследователите се обръщат към TensorFlow, когато работят с големи набори от данни и засичане на обекти нуждаейки се от отлична функционалност и висока производителност. TensorFlow работи на Linux, MacOS, Windows и Android. Рамката е разработена от Google Brain и в момента се използва за нуждите на Google за научни изследвания и производство.

Трябва да се има предвид, че сравняването на TensorFlow и Keras не е най-добрият начин да се подходи към въпроса, тъй като Keras функционира като обвивка към рамката на TensorFlow. По този начин може да се дефинира модел с интерфейс на Keras, който е по-лесен за използване, след което да отиде в TensorFlow, когато трябва да се използва функция, която Keras няма, или се търси специфична функционалност на TensorFlow. За да се постигне тази цел, може да се постави код на TensorFlow директно в тренировъчния модел на Keras.

Приложенията на изкуствения интелект са навсякъде, включително и финансите

Разлики между Theano и TensorFlow

Theano предлага бързи изчисления и е специализирана в обучението на алгоритми за дълбока невронна мрежа. Той е междуплатформен и може да работи както с централни процесори (CPU), така и с графични процесори (GPU). TensorFlow работи и на CPU и GPU. Той се основава на изчисляване на графики, което позволява на разработчика да визуализира по-добре изграждането на невронната мрежа, използвайки TensorBoard, което улеснява отстраняването на грешки. Изборът на това коя платформа да се избере за работа, често е субективен и зависи от приложението, нуждите, необходимостта от функции за АИ проекта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В статията са представени някои от най-използваните платформи за разработване на приложения за дълбоко обучение. Дадени са някои от проблемите в индустрията и как AI разработките могат да помогнат за решаването им. Разгледани са софтуерните платформи Keras, TensorFlow,  PyTorch и Theano. Описани някои от техните предимства и недостатъци. Инструментите за дълбока неврона мрежа ще стават все по често срещан предмет в академичните среди и индустрията .Наблюдава се зачестяване в изследванията на различните платформите. С цел надграждане сегашни платформи или създаване на нови. Изследванията се състоят върху библиотечно им представяне, техники за оптимизиране, изпълнението и създаване на специални устройства.


Използвана литература:

[1] Goodfellow, Ian, Yoshua Bengio, and Aaron Courville. Deep learning. MIT press, 2016.
[2] Bengio, Yoshua, Ian Goodfellow, and Aaron Courville. Deep learning. Vol. 1. Massachusetts, USA: MIT press, 2017.
[3] LeCun, Yann, Yoshua Bengio, and Geoffrey Hinton. “Deep learning.” nature 521.7553 (2015): 436-444.
[4] Yan, Le Cun, B. Yoshua, and H. Geoffrey. “Deep learning.” nature 521.7553 (2015): 436-444.
[5] Deng, Li, and Dong Yu. “Deep learning: methods and applications.” Foundations and trends in signal processing 7.3–4 (2014): 197-387.
[6] Kussul, Nataliia, et al. “Deep learning classification of land cover and crop types using remote sensing data.” IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters 14.5 (2017): 778-782.
[7] Wang, Jinjiang, et al. “Deep learning for smart manufacturing: Methods and applications.” Journal of manufacturing systems 48 (2018): 144-156.
[8] Fawaz, Hassan Ismail, et al. “Deep learning for time series classification: a review.” Data mining and knowledge discovery 33.4 (2019): 917-963.
[9] Reiser, Patrick, Andre Eberhard, and Pascal Friederich. “Graph neural networks in TensorFlow-Keras with RaggedTensor representation (kgcnn).” Software Impacts (2021): 100095.
[10] Kapur, Aayush. “Concepts, Methods and Applications of Neural Style Transfer: A review Article.” (2019).
[11] Mathew, Amitha, P. Amudha, and S. Sivakumari. “Deep Learning Techniques: An Overview.” International Conference on Advanced Machine Learning Technologies and Applications. Springer, Singapore, 2020.
[12] Benk, Michaela, and Andrea Ferrario. “Explaining Interpretable Machine Learning: Theory, Methods and Applications.” Methods and Applications (December 11, 2020) (2020).
[13] Kastrati, Muhamet, and Marenglen Biba. “A State-Of-The-Art Survey on Deep Learning Methods and Applications.” International Journal of Computer Science and Information Security (IJCSIS) 19.7 (2021).
[14] da Silveira Bohrer, Jonas, Bruno Iochins Grisci, and Marcio Dorn. “Neuroevolution of Neural Network Architectures Using CoDeepNEAT and Keras.” arXiv preprint arXiv:2002.04634 (2020).
[15] Parisi, Luca, et al. “hyper-sinh: An accurate and reliable function from shallow to deep learning in TensorFlow and Keras.” Machine Learning with Applications 6 (2021): 100112.
[16] Jo, Jun-Mo. “Performance Comparison Analysis of AI Supervised Learning Methods of Tensorflow and Scikit-Learn in the Writing Digit Data.” The Journal of the Korea institute of electronic communication sciences 14.4 (2019): 701-706.
[17] Kapur, Aayush. “Concepts, Methods and Applications of Neural Style Transfer: A review Article.” (2019).
[18] Glauner, Patrick. “Deep learning on big data sets in the cloud with Apache Spark and Google TensorFlow.” (2016).
[19] Paszke, Adam, et al. “Pytorch: An imperative style, high-performance deep learning library.” Advances in neural information processing systems 32 (2019): 8026-8037.
[20] Howard, Jeremy, and Sylvain Gugger. Deep Learning for Coders with fastai and PyTorch. O’Reilly Media, 2020.
[21] Jatavallabhula, Krishna Murthy, et al. “Kaolin: A pytorch library for accelerating 3d deep learning research.” arXiv preprint arXiv:1911.05063 (2019).
[22] Gao, Xiang, et al. “TorchANI: A free and open source PyTorch-based deep learning implementation of the ANI neural network potentials.” Journal of chemical information and modeling 60.7 (2020): 3408-3415.
[23] Bergstra, James, et al. “Theano: Deep learning on gpus with python.” NIPS 2011, BigLearning Workshop, Granada, Spain. Vol. 3. Microtome Publishing., 2011.
[24] Bahrampour, Soheil, et al. “Comparative study of caffe, neon, theano, and torch for deep learning.” (2016).
[25] Bahrampour, Soheil, et al. “Comparative study of deep learning software frameworks.” arXiv preprint arXiv:1511.06435 (2015).
[26] Kovalev, Vassili, Alexander Kalinovsky, and Sergey Kovalev. “Deep learning with theano, torch, caffe, tensorflow, and deeplearning4j: Which one is the best in speed and accuracy?.” (2016).
[27] Bastien, Frédéric, et al. “Theano: new features and sp
eed improvements.” arXiv preprint arXiv:1211.5590 (2012).
[28] Bergstra, James, et al. “Deep learning on GPUs with Theano.” The Learning Workshop. 2010.

Още новини

PDF документ

Българските успехи в роботиката и автоматизацията през 2018 година - EN версия

PDF документ

Българските успехи в роботиката и автоматизацията през 2022 година - BG версия

PDF документ

Българските успехи в роботиката и автоматизацията през 2021 година - BG версия

PDF документ

Българските успехи в роботиката и автоматизацията през 2020 година - EN версия

PDF документ

Българските успехи в роботиката и автоматизацията през 2020 година - BG версия

PDF документ

Българските успехи в роботиката и автоматизацията през 2019 година - EN версия

PDF документ

Българските успехи в роботиката и автоматизацията през 2019 година - BG версия

Честито, вие подадохте вашето заявление за присъединяване към PARAi!

Представител на PARAi ще се свърже с Вас, за да уточни следващите стъпки. Моля, имайте предвид, че Вашето членство ще бъде активно след заплащане на членски внос: 

Данни за банков превод

Получател: Сдружение Професионална асоциация по роботика и автоматизация

IBAN: BG40UBBS81551010944083

Банка: „КВС Банк България“ ЕАД

Банков код: UBBSBGSF

Основание: Годишен членски внос