Блокчейн и IoT - цифрова защита срещу кражба на метали

Два свята: Blockchain и IoT – цифрова защита срещу кражби на метали 

Споделете този пост

Можеха ли съвременните технологии да предотвратят многомилионната загуба на Аурубис? 

Статията е директен превод на публикацията на Петко Карамочев – съосновател на INDUSTRIA.tech и президент на Programmatic.law

Исках да напиша статия за Интернет на нещата (IoT) и блокчейн преди няколко месеца, когато INDUSTRIA започна да работи с Loren Networks по различни проекти в областта на Интернет на нещата, но никога не намерих време да завърша статията поради работния натоварване. Скорошната новина, че на ранната сесия днес акциите на Aurubis паднаха с 17%, след като компанията издаде предупредително изявление, че потенциални “престъпни действия” (според изявлението на компанията) могат да доведат до загуби в размер на стотици милиони евро, ме накара да ускоря писането. Вие може да се запитате, но каква е връзката? Нека обясня.

TL;DR
Aurubis, водещият производител на мед в Европа, съобщи, че е станал жертва на значителна кражба, която може да доведе до загуби в размер на стотици милиони евро (първоначалните оценки показват сума между 100 и 300 милиона евро). Фирмата, с годишен изход от около 1,1 милиона тона медни листове, разкри, че поради “силни признаци на различия в метала” е включила Германския офис за наказателно разследване. Такива различия и големи загуби биха могли да бъдат минимизирани с използването на цифрови технологии, които в момента са налични. Беше казано (преди да бъде завършено каквото и да е разследване), че Aurubis може да е получил камъни вместо метал от някои от своите доставчици. Статията във Financial Times също така излага “предполагаема конспирация между доставчици и служители”.

Умно съчетание от Интернет на нещата (IoT), DLT (блокчейн за бизнес) и умни правно обвързващи договори може значително да намали операционния и финансов риск при превоза на големи количества метали между отделни страни. Има и други системи, които функционират на международно ниво, като Електронната товарителница (Electronic Bill of Lading), които също могат да помогнат за осигуряване процеса на превоз. 

Какво е Интернет на нещата (IoT)?
IoT, или “Интернет на нещата”, се отнася до мрежата от физически устройства, превозни средства, уреди и други предмети, оборудвани със сензори, софтуер и други технологии, които им позволяват да се свързват, обменят данни и комуникират през интернет. Може да се каже, че IoT е свързването и правенето на ежедневни обекти “умни” и взаимосвързани.

IoT може да бъде свързано и със сателитни технологи. В райони, където традиционната свързаност, като мобилна или Wi-Fi, не е налична (като например в морски зони), сателитите могат да осигурят необходимите комуникационни връзки за устройствата IoT, позволявайки предаване на данни от отдалечени и изолирани места към централизирани или децентрализирани системи, както и към бази данни. Тази синергия разширява обхвата и потенциалните приложения на IoT, особено в индустрии като селско стопанство, морска промишленост и околна среда.

В най-широк смисъл, Интернет на нещата (IoT) е комбинация от датчици и системи.

Датчици и системи, използвани за товарни контейнери

Съществуват датчици и системи, разработени за разпознаване съдържанието на товарни контейнери, включително конкретните метали, които те може да съдържат. Такива системи са от съществено значение поради съображения за сигурност, митнически и търговски регулации. Ето някои основни метода, които могат да определят типа метал или материал вътре в един товарен контейнер. Тези датчици и системи могат да бъдат използвани от пристанищата, властите, продавача (за осигуряване на пратката) и, разбира се, купувача (за осигуряване на покупката).

Изображение: Scarbrough, Cargo Container Scanning Requirement Waived 
 • Системи за рентгеново сканиране: Това са мащабни системи, използвани в множество пристанища и митнически пунктове. Те могат да проникнат в плътни материали и да предоставят изображения на съдържанието вътре. Въпреки че се използват предимно за цели за сигурност, те понякога могат да предоставят подсказки за типа материали на базата на абсорбацията на рентгеновите лъчи.
 • Гама-лъчеви изображения: Подобно на системите с рентгенови лъчи, гама-лъчевите изображения използват гама-лъчи, за да проникнат в товарния контейнер и да създадат изображение на съдържанието му. Различните материали блокират гама-лъчите в различна степен, давайки индикация за съдържанието на контейнера.
 • Сканиране с неутрони: Системи, използващи активация с неутрони, могат да помогнат за идентификацията на конкретни елементи в контейнера. Неутроните взаимодействат с атомните ядра, и когато бъдат уловени от определени ядра, се излъчват гама-лъчи. След анализа на тези гама-лъчи, може да бъде определен химическия състав на сканирания материал.
 • Магнитно откриване: Този метод работи особено добре за феромагнитни метали като желязо. Големите магнитни детектори могат да усетят значителни количества от такива метали в контейнер.
 • Акустични сензори: Те откриват звукови вълни или вибрации. Въпреки че се използват по-често за структурни проверки (като намиране на повредени области в контейнера), те може да предоставят някои подсказки за съдържанието въз основа на начина, по който звуковите вълни пътуват през тях.
 • Химични „Нюхачи“: Въпреки че не се използват предимно за откриване на метали, тези сензори могат да открият следи от конкретни химикали или съединения във въздуха, които могат да бъдат индикативни за съдържанието на контейнера.
 • Техники за индуктивност и вихрови токове: Те са по-подходящи за по-малки мащаби, но могат да определят проводимостта и проницаемостта на метала. Това, от своя страна, може да помогне за идентификацията му.
 • Преносими анализатори: За по-подробни проверки могат да се използват преносими устройства, като анализатори на рентгеново флуоресцентно излъчване (XRF), за бързо идентифициране на метали и сплави на място. Такива анализатори могат лесно да бъдат използвани от инспекторите в пристанищата.

Такива датчици и системи могат да бъдат използвани за запис на данни в реално време или почти в реално време в децентрализирана неизменяема база данни като Corda, Vendia или в централизирана неизменяема база данни като Amazon QLDB.

Какво е неизменяема база данни?

Общият характеристичен елемент между неизменяемите бази данни като Corda, Vendia и Amazon QLDB е, че всички те предлагат технология за журнал, при която след въвеждане на данните те не могат да бъдат променяни или изтривани. Тази черта гарантира целостта, прозрачността и проследяваемостта на данните, което е особено полезно за приложения, изискващи ясен и неизменяем хронологичен запис на промените в данните. Неизменяемите бази данни използват криптографски методи, за да гарантират неизменяемостта на своите записи.

Защо бих предпочел Corda сред различните възможни дизайн решения за неизменяема база данни?

Corda е предпочитан избор пред другите неизменяеми бази данни, особено тези, свързани с финансовия сектор. Ето някои причини защо един морски проект може да предпочете Corda:

 • Проектиран за финанси: Corda беше разработен от консорциума R3 (първоначално, сега е софтуерна компания), колаборация от няколко големи международни банки. Затова е напълно адаптиран за финансови транзакции, отговаряйки на специфичните нужди на индустрията на финансовите услуги. Corda проследява пари и пратки като играчка.
 • Свързаност с международни банки: Поради своето произходно от консорциума R3, Corda разполага с вградени възможности за свързаност с множество международни банки, което потенциално улеснява интеграциите и развитието. Corda е добре приет от банки като HSBC, Bradesco, BBNA, UBS, ING, Societe Generale, Wells Fargo и др.
 • Поверителност: За разлика от някои блокчейни, които излъчват всеки транзакционен запис към всички възли, Corda споделя само данните за транзакциите с участващите страни, гарантирайки защита на данните, която е от основно значение за финансовите транзакции. Детайлите за пратката ще бъдат споделяни между търговските страни, пристанищата и регулаторите, но никога не към публиката.
 • Съобразяване спрямо регулациите: Corda е създаден с оглед на регулаторните и съответствени изисквания на финансовия сектор. Това го прави по-гъвкав и подходящ за институции, които трябва да гарантират стриктно спазване на различни финансови регулации.
 • Съвместимост: (спомням си, че и Тод Макдоналд, и Ричард Гендал Браун говореха за това доста често по време на CordaCon и други събития): Corda е проектиран с идеята за съвместимост между различни институции и дори други блокчейни. Това е от съществено значение за международната финансова сфера, където разнообразни системи трябва да взаимодействат безпроблемно.
 • Мащабируемост и Производителност: Архитектурата на Corda позволява висока производителност на транзакции, което е необходимо за големи финансови операции. Следващото поколение Corda 5 (вече в GA) не само е изключително налично и мащабируемо, но също така е най-големият двигател на взаимодействие между нативни и сигурни обществени и частни вериги до момента.
 • Механизми за Съгласуване, които могат да бъдат Приспособени: Corda позволява използването на различни механизми за съгласуване, в зависимост от конкретните нужди на мрежата, гарантирайки гъвкавост при развитието.

Как Интернет на нещата (IoT) и предприемаческия блокчейн (DLT) могат да бъдат свързани, за да предоставят ефективно проследяване на стоки и услуги (в нашия случай, мед)?

Комбинацията от Corda (просто изчакайте да видите Corda 5 в действие) и Интернет на нещата (IoT) предлага убедително предложение за подобряване на проследяемостта и проследяването на стоки и услуги, в този случай, мед. Ето детайлен поглед върху синергията между Corda и IoT, като се акцентира върху потенциалните предимства от свързването на тази система с електронен товарен разпис (eBL), където е въведен, например Великобритания и Сингапур вече са приели закони за цифрови търговски документи.

Съчетаване на Corda и Интернет на нещата (IoT) за проследяване на мед

 1. Запис на данни в реално време: IoT устройствата, било то сензори вградени в контейнери за транспортиране на мед или RFID и другите устройства и системи, посочени по-горе, прикрепени към отделни медни елементи или контейнери, могат да предоставят данни в реално време за местоположението, температурата, влажността и други условия. Тези данни, когато се записват в неизменяемия леджър на Corda, предлагат прозрачен и устойчив на намеса запис.
 2. Автоматизирани Умни Договори: Платформата на Corda позволява създаването на умни договори. Тези програмируеми договори могат да бъдат активирани от данни от IoT устройства. Например, ако IoT сензорът отчете, че температурата във фактора за съхранение на мед надхвърля зададения праг, умният договор на Corda може автоматично да уведоми съответните страни или дори да инициира коригиращи действия. Също така, би било изключително интелигентно да се използват правно обвързващи умни договори, които в момента разработваме в INDUSTRIA.
 3. Подобрена Сигурност: Криптографските функции за сигурност на Corda в комбинация със защитни IoT протоколи могат да предложат здрава система срещу намеса или измамни дейности. Става изключително трудно за злонамерени действащи лица да променят произхода, маршрута или качеството на медта.

Предимства от свързването с решение за електронен товарен разпис (eBL)

Електронният товарен разпис (eBL) е цифрова версия на традиционния хартиен товарен разпис. Той действа като запис за споразумението между изпращач и превозвач, детайлиращ видът, количество и дестинацията на преносените стоки, и може да служи като квитанция за стоките и доказателство за договора за превоз. Преходът към eBL има за цел да оптимизира и модернизира търговските процеси, да намали бюрокрацията и да укрепи сигурността. Този подход предлага интересен начин за дигитализация на толкова стара индустрия като транспортната, но също така се сблъсква с предизвикателства като правно признание, стандартизация, взаимодействие, съпротива към промените от различните страни и определени загрижености за сигурност. Все пак, ето положителните страни:

 1. Оптимизирана Документация: Традиционните товарни разписи са хартиени и податливи на грешки и загуби. eBL на Corda би гарантирал, че всички документи за превоза, включително произхода, количество и качество на медта, се записват цифрово и са защитени от намеса. Тази цифрова следа значително опростява процеса на одит и гарантира, че всички страни имат достъп до последователна и надеждна информация.. .
 2. Незабавен Трансфер и Подписване: eBL на Corda може бързо да се трансферира или подписва от различни страни, ускорявайки търговските и финансовите процеси. Тъй като Corda гарантира целостта на данните, риска от фалшиви разписи или несъответствия се намалява значително, а плащанията са осигурени.
 3. Интеграция с Умни Договори: Комбинирането на eBL с умните договори на Corda може да улесни автоматизирани плащания. Например, след като се потвърди, че медта е достигнала своята дестинация чрез данни от IoT, умен договор може автоматично да стартира процесите за плащане, тъй като това ще намали забавянията и потенциалните спорове. Това ще помогне и на купувача, и на продавача.
 4. Взаимодействие с Финансови Институции: С оглед на произхода на Corda от консорциума R3, интегрирането на eBL върху Corda с финансовите институции може да стане по-гладко. Това би могло да опрости издаването на акредитиви или други механизми за финансиране на търговията, правейки търговията с мед по-ефективна.
 5. По-лесно разрешаване на спорове: В случай на разсогласия или спорове, прозрачният и неизменяем запис на Corda, комбиниран с данни от IoT в реално време, предоставя ясен и безспорен запис. Това помага за по-бързото разрешаване на спорове.
 6. Следене на oколната среда и yстойчивост: eBL на Corda също може да записва околна информация от IoT сензори, като например въглеродния отпечатък от транспортирането на медта. Това става все по-важно, тъй като промишленостите са изложени на налягане да бъдат по-устойчиви и да спазват околните стандарти.

Моля, обърнете внимание, че всяко решение за електронен товарен разпис (eBL) трябва да бъде сертифицирано и да заплати значителна (хм 🙂 ) премия на P&I клубовете. Това са взаимни застрахователни асоциации, където собствениците на кораби, операторите и чаратьори могат да се присъединят, за да се застраховат от различни морски отговорности, особено отговорности към трети страни, които не са покрити от обичайните полици за корпус и машини. Те предоставят покритие за разнообразни рискове, включително щети на товара, замърсяване, нараняване на екипажа и щети на пристанища.

Подчертавайки, обобщено казано, съчетанието на блокчейн и Интернет на нещата (IoT) означава трансформационен преход за промишленостите, особено за търговията с мед. Като предоставя по-висока проследяемост, сигурност и незабавен запис на данните, това съчетание е на път да преопредели традиционните операционни методи. Въпреки че остават предизвикателства, тези, които са рано включили в този процес в сектора на медта и свързаните с него, са позиционирани да се възползват от значителни предимства, подчертавайки потенциала на тази цифрова конвергенция да революционизира структурата на глобалната търговия и управлението на веригата на доставки, като намалява загуби, като такива от 100–300 милиона евро.

Още новини

PDF документ

Българските успехи в роботиката и автоматизацията през 2018 година - EN версия

PDF документ

Българските успехи в роботиката и автоматизацията през 2022 година - BG версия

PDF документ

Българските успехи в роботиката и автоматизацията през 2021 година - BG версия

PDF документ

Българските успехи в роботиката и автоматизацията през 2020 година - EN версия

PDF документ

Българските успехи в роботиката и автоматизацията през 2020 година - BG версия

PDF документ

Българските успехи в роботиката и автоматизацията през 2019 година - EN версия

PDF документ

Българските успехи в роботиката и автоматизацията през 2019 година - BG версия

Честито, вие подадохте вашето заявление за присъединяване към PARAi!

Представител на PARAi ще се свърже с Вас, за да уточни следващите стъпки. Моля, имайте предвид, че Вашето членство ще бъде активно след заплащане на членски внос: 

Данни за банков превод

Получател: Сдружение Професионална асоциация по роботика и автоматизация

IBAN: BG40UBBS81551010944083

Банка: „КВС Банк България“ ЕАД

Банков код: UBBSBGSF

Основание: Годишен членски внос